Spring naar content

afbeeldingen & tekst

Persfoto's van het Bizarium Museum en beeldmateriaal voor journalisten, redacteuren, bloggers en recensenten.

 

AFBEELDINGEN:

 • Deze afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld voor publicatie in relatie tot de collectie van het Bizarium en mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 • Foto’s mogen alleen gebruikt worden met de juiste credit lines, waarbij het te allen tijden duidelijk moet zijn dat de afbeelding tot de collectie van het Bizarium behoort
 • De Afbeeldingen worden ter beschikking gesteld onder; CREATIVE COMMONS : Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-NC-ND 4.0) CREATIVE COMMONS

 

Je bent vrij om: het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
 • Niet Commercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Geen Afgeleide Werken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

 

BIZARIUM MUSEUM

 • On view; Self Driving Car from Leonardo da Vinci 1478 | Hearing lens from Athanasius Kircher 1673 | The model of the cosmos from Johannes Kepler 1596  | Swimming Umbrella 1891.
 • Image:  Bizarium
 • download

 

 

 

BIZARIUM MUSEUM 3

 • On view; Velodouche 1890 |  Space Ship 1670 | Flying Bicycle 1913. 
 • Image:  Bizarium
 • download

 

 

BIZARIUM MUSEUM 2

 • On view; The Isolator 1925 and Bicycle Monorail 1830
 • Image:  Bizarium
 • download

 

BIZARIUM MUSEUM ENTRANCE

 • On view: Bizarium entrance with Japanese robot from Yasutaro Mitsui 1930 on the background.
 • Image:  Bizarium
 • download

 

 

SWIMMING UMBRELLA 

 • On view: Swimming Umbrella 1891
 • Image:  Bizarium
 • download

 

ROBOT Yasutaro Mitsui

 • On View: Iconic Japanese robot from Yasutaro Mitsui, 1930
 • Image:  Bizarium
 • download

 

TEKST

Voor algemene informatie over het museum, kun je onze factsheet in de volgende talen downloaden.

 • Bizarium tekst 2021 Nederlands

 

VIDEO

 

Scroll naar boven